speleološki odsek beograda razno kursevi linkovi doga?aji akcije naslovna

Buronov_Ponor
Pećina Buronov Ponor nalazi se na planini Miroč. Potok, koji se pojavljuje sezonski, dužine oko 2 km ponire u ovu pećinu. Buronov Ponor je 187 metara duboka kaskadna pećina sa 8 vertikala. U tzv. aktivnom periodu, nivo vode je veliki, dopire do ulaza u pećinu što je čini nepristupačnom za ovo doba godine, dok je u sušnom periodu veroma lagan. Pećina nije bogata kanalima. Glavni kanal ide od severa ka severo-istoku.

Na ulazu je velika dvorana. Njena visina se smanjuje kako se ide dublje. Hodnik se proteže kroz sezonski aktivan rečni - severoistočni hodnik, dužine oko 200 metara. Najveći delom hodnik se prolazi puzeći. Ovu deonicu karakteriše eliptični izgled, visine od 50 do 200 cm i širine 2-7 m. Dno rečnog korita je prekriveno šljunkom i ne-karstnim stenama, dok je glinu teže videti. Na zidovima mogu se pronaći otisci školjki. U središnjem delu je Rio Bravo pukotina – dosta drugačija od glavnog tunela. Široka je oko 4-8 m. Prolaskom preko horizontalne traverze ide se u dubinu do 30 metara.

Poslednji deo severo-istočnog hodnika je blago proširen i završava se kaskadno postavljenim kamenim blokovima. Za prolazak poslednjih 6 metara dubine, u dvoranu, neophodno vam je uže. Dno dvorane je ispunjeno odlomljenim delovima sa zidova i tavanice. Najdublji deo pećine – Rio Negro sastoji se od dva široka hodnika. Oba se završavaju sifonom na 80 i 85 m. Istraživanjem još nije dokazano postojanje nastavka kanala iako je udaljenost od nivoa dunava 70 metara.

Prolaz Rio Negro smešten je duž dve vertikalne ravni, obe su 3-7 metara široke i imaju jasne znake erozije. Zidovi su glatki, sjajni i visoki su od 10 do 30 m. Okolina i zidovi dvorane prekriveni su slojem gline, prosečne debljine oko 1 metar. Iza naslaga gline nalaze se stalaktiti i stalagmiti, široke površine sa kamenim blokovima, kaskade, draperije – neki nakit je još uvek ispok slojeva gline. Jezerski prolaz je veoma interesantan. Istočno jezero je vodeni rezervoar – kroz koje se prolazi čamcem i delimično može biti blokirano preprekama. Kada je nivo vode 5 metara viši to je približno u nivou prolaza. Sifon Zapadnog jezera je verovatno spoj ovog i Istočnog jezera.
Učitavanje u toku...

kontakt

Zmaja od Noćaja 9
11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 63 350 823
FAX: +381 11 234 98 57

E-mail:
sob@sob.rs

WEB:
www.sob.rs