speleološki odsek beograda razno kursevi linkovi doga?aji akcije naslovna

speleoterapija

ILI ZAŠTO JE ZDRAVO BORAVITI U PEĆINAMA

Speleoterapija je metoda koja se bazira na doziranom boravku pacijenata u posebno odabranim pećinama, a koristi se u tretmanu hroničnih i alergijskih respiratornih poremećaja.KROZ PEĆINU DO ZDRAVLJA

Često speleolozi kažu kako se odlično osećaju nakon dužeg boravka u pećini. Tajna nije samo u lepotama i uzbuđenjima novih otkrića, već ima i svoje stručno objašnjenje. Naime, već niz godina u nizu zemalja se sprovode posebni programi lečenja pacijenata s alergijama, bronhitisom i drugim problemima disanja. Ta terapija nazvana je speleoterapija. Blagodeti pećina su čist vezduh, bez alergena i uzročnika bolesti, bez ozona i sa visokom koncentracijom jona. To su sve faktori koji poboljšavaju disanje, ne samo za vreme boravka u pećini, već i kasnije. U tretmanu pacijenata s astmom u Češkoj, oni borave u pećini po nekoliko sati na dan tokom nekoliko nedelja. Za vreme boravka u pećini miruju, kreću se, rade vežbe disanja kako bi se pećinski vazduh infiltrirao u njihova pluća. Speleoterapija se, takođe, izvodi u centrima u Slovačkoj, Poljskoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Italiji, Sloveniji i Rusiji.

Proučavanje uticaja boravka u pećini na čoveka je dosta složeno zbog velikog broja medicinskih, geoloških, fizičkih i drugih parametara. Glavni faktori koji se istražuju su: vrlo čist vazduh s aerosolom (prisustvo čestica u vazduhu), zatim specifični klimatski uslovi (konstantna temperatura i visoka vlažnost) i prirodna radioaktivnost. Na primer u pećini Szemlohegy pored Budimpešte, kraj u kojem je vazduh na površini poprilično zagađen, duboko u pećini je izmereno da je vazduh vrlo čist. Analiza aerosola u zraku pomoću X-zraka pokazala je prisustvo elemenata K, Ca, Ti, Cr, Mg, Fe, Ni, Cu i Zn.

Prirodna radioaktivnost velikim delom potiče od radioaktivnog gasa radona. Što se tiče radona treba biti na oprezu jer postoje pećine s povećanom radioaktivnošću (u Engleskoj je u jednoj pećini izmerena radioaktivnost koja je čak 25 puta veća od dozvoljene godišnje doze). U Srbiji ne bi trebalo biti znatno veća prirodna radioaktivnost u pećinama s obzirom da karbonatne stene imaju malu koncentraciju radionuklida.

Pećinska aerosol je osnovni faktor koji deluje pri speleoterapiji. Njegova svojstva su:kontakt

Zmaja od Noćaja 9
11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 63 350 823
FAX: +381 11 234 98 57

E-mail:
sob@sob.rs

WEB:
www.sob.rs