speleološki odsek beograda razno kursevi linkovi doga?aji akcije naslovna
Poštovani,

Obaveštavamo vas da počinje KURS RONJENJA. Ovaj kurs za krajnji cilj ima uvođenje u speleoronjenje.

Prvo će se obrađivati teorija, nakon čega slede praktične vežbe koje će se zakazivati po dogovoru sa polaznicima.

Polaznici će na kraju dobiti međunarodne sertifikate za prvu zvezdicu koje ce moći da koriste i priilkom konvencionalnih ronjenja.

Za kurs je potrebno imati osnovnu ličnu opremu za ronjenje (maska, peraja i disalica).

Kurs se sastoji od 12 predavanja i 8 prakticnih vezbi u vodi.

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon: 063/ 350 823 ili na E-mail: sob@sob.rs.NOVI KURS SPELEOLOGIJE, planiran je za proleće.

Na kursu će se obrađivati 17 teorijskih i praktičnih jedinica. Kurs će se odvijati paralelno sa završnom vežbom na terenu, gde će se održavati i pratični i teriski deo. Na kraju teoriskih i praktičnih predavanja biće organizovan ispit.

Speleološki odsek obezbeđuje svim polaznicima potrebne instruktore, sav specifični deo tehničke opreme, literaturu za učenje i prusike za vežbu i praktičan rad. Polaznici sami snose troškove ishrane na terenu (hrana iz ranca), prevoza i osiguranja.

Potrebna lična oprema, program kursa, prijava i izjava odgovornosti mogu se dobiti od organizatora.

Donja granica starosti za polaznike je 16 godina. Da bi lice pristupilo kursu mora biti državljanin Srbije, popuni prijavu i da izjavu odgovornosti.

Radi očuvanja nivoa obuke i stečenog znanja broj polaznika kursa je ograničen.

Speleološki odsek zadržava pravo da usled eventualnih tehničkih porblema termin početka kursa odloži.

Za sve detaljne informacije, obrazloženja i prijave se možete obratiti:

- na E-mail adresi: sob@sob.rs ;

- najbolje na mobilni telefon 063/350-823

vise informacija

kontakt

Zmaja od Noćaja 9
11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 63 350 823
FAX: +381 11 234 98 57

E-mail:
sob@sob.rs

WEB:
www.sob.rs