speleološki odsek beograda razno kursevi linkovi doga?aji akcije naslovna

2009.01.03.-Kovacevica_pecinaDatum: 3.1.2009.
Mesto: Kovačevića pećina, Krupanj, selo Kovačevići
Učestnici: Uške, Sima, Musketar

Cilj akcije bio je precizno lociranje i istraživanje Kovačevića pećine i provera tečnosti objavljenog plana pećine.

Pristup: do pećine se može doći iz dva pravca: markiranom planinarskom stazom iz pravca Krupnja pa preko brda ka ulazu u pećinu ili kolima sve do sela Kovačevići a odatle kroz nekoliko dvorišta pravo u dolinu potoka preko drvenog mostića i dalje stazom naviše, ka ulazu. Ulazni otvori pećine se jasno vide iz Kovačevića, pa orijentacija nije problem.

Ulaz: pećina ima dva ulazna otvora. Levi ulaz ( gledano iz Kovačevića ) je veći i vodi u veliku dvoranu, a dalje se kroz još jednu veliku dvoranu i vezni kanal može ići sve do drugog ulaznog otvora.

Ovaj deo pećine nije pod ključem, a u ulaznoj dvorani je napravljen širok zaravnjen plato na kome su postavljeni stolovi i stolice, kao i drvena ograda na 'vidikovcu' okrenuta ka reci i Kovačevićima. Prema rečima meštana ovde se tradicionalno organizuje proslava srpske nove godine na kojoj se okuplja ceo kraj.

Desni ulaz vodi direktno ka nisko iskopanom otvoru - ulazu u glavni pećinski kanal. Ovaj otvor zaštićen je zaključanom metalnom rešetkom čiji je ključ kod g. Markovića u Kovačevićima.

Opis kanala: na ulaznom delu pod pećinskog kanala je suv i prekriven drobinom. Veoma brzo, međutim, dolazi se do prokopanog dela - nekadašnjeg velikog nanosa blata u kanalu niske tavanice. Meštani su ovde iskopali oko 10 metara kroz blato i omogućili prolaz u ostatak pećine. Nakon ovog dela pod pećine je skoro celom dužinom pokriven debljim slojem raskvašenog blata. Izuzev ovog pećina je lako prohodna.

Interesantan je podatak da je u pećini izmerena konstantna temperatura od 16 stepeni Celzijusove skale. Ovakva temperatura svrstava je u grupu toplih pećina i jednom od najtoplijih u Srbiji.

U "Kanalu sa kadama" pronađena je na levom zidu i stara oznaka SOB ispisana karbidnim svetlom. U arhivi SOB-a ne postoje podaci o istraživanju i obilasku ove pećine, a rad u ovoj pećini nisu pominjali ni stariji članovi usmenim svedočanstvima, što navodi na zaključak da je oznaka starija od 25 godina, tj da potiče iz perioda pre 1983.

Hidrološki uslovi: pećina je neaktivna i u njoj se javljaju prokopane vode. Ipak, i ovo je dobrano da raskvasi blatnu podinu kanala, pa je kretanje kroz pećinu interesantan doživljaj.

U pećini nije uočeno nikakvo strujanje vazduha.

Tok rada na terenu: Ekipa je krenula iz Beograda rano ujutro i laganim tempom, usled lošeg vremena i stanja na putevima preko Šapca i Loznice stigla do Krupnja. Po raspitivanju o najboljem putu do pećine, odlučili smo da probamo da priđemo kolima što bliže, tj. sve do sela Kovačevići. Ovaj plan je uspeo i ujedno omogućio da "iz prve ruke" dobijemo sve bitne informacije u vezi prethodnih istraživanja i stanja u pećini kao i načinu najave za posete.

Zaključak: Predviđeni ciljevi akcije su u potpunosti ostvareni. Pećina je zanimljiva i laka za prolaz, a mogla bi biti i interesantna i za dalje istraživanje, naročito sa stanovišta speleoklimatologije i speleobiologije.
Kovacevica029.jpg Kovacevica068.jpg Kovacevica035.jpg Kovacevica018.jpg Kovacevica024.jpg Kovacevica009.jpg Kovacevica013.jpg Kovacevica047.jpg Kovacevica044.jpg Kovacevica062.jpg Kovacevica071.jpg Kovacevica001.jpg

kontakt

Zmaja od Noćaja 9
11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 63 350 823
FAX: +381 11 234 98 57

E-mail:
sob@sob.rs

WEB:
www.sob.rs